تلفن: 6-33117093-021

پمپ های اس پی

پمپ های کفکش SP-4 با دهانه خروجی “¼1 اسپیکو

مخصوص پمپاژ آب صاف

پمپ های کفکش سری SP اسپیکو با پروانه از جنس استنلس استیل و سیلهای سیلیکون کارباید برای انتقالی آبهای زائد باران،تخلیه استخرها، حوضچه های آبگیری و انتقال آّب از رودخانه ها و چاههای حفاری شده دستی و یا لوله جدار و همچنین در دستگاههای ایرواشر صنعتی طراحی و ساخته شده است.


پمپ های کفکش SP-6 با دهانه خروجی دو اینچ اسپیکو

مخصوص پمپاژ آب صاف

پمپ های کفکش سری SP اسپیکو با پروانه از جنس استنلس استیل و سیلهای سیلیکون کارباید برای انتقالی آبهای زائد باران،تخلیه استخرها، حوضچه های آبگیری و انتقال آّب از رودخانه ها و چاههای حفاری شده دستی و یا لوله جدار و همچنین در دستگاههای ایرواشر صنعتی طراحی و ساخته شده است.


پمپ های کفکش SP-8 با دهانه خروجی سه اینچ اسپیکو

مخصوص پمپاژ آب صاف

پمپ های کفکش سری SP اسپیکو با پروانه از جنس استنلس استیل و سیلهای سیلیکون کارباید برای انتقالی آبهای زائد باران،تخلیه استخرها، حوضچه های آبگیری و انتقال آّب از رودخانه ها و چاههای حفاری شده دستی و یا لوله جدار و همچنین در دستگاههای ایرواشر صنعتی طراحی و ساخته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

پیمایش به بالا