تلفن: 6-33117093-021

بوستر پمپ های داب


بوستر پمپ های خانگی

بوستر پمپ های اینورتر دار

طراحی شده جهت حفظ فشار ثابت در سیستم های مدرن

2JET/AD   2EURO/AD   2-3KVC/AD   2-3KV/AD

بوستر پمپ های با سرعت ثابت

با نصب آسان و بدون نیاز به سرویس و نگه داری

2JET   2K    2EURO   2-3KVC   2-3KV


بوستر پمپ های صنعتی

بوستر پمپ های اینورتر دار


طراحی شده جهت حفظ فشار ثابت در سیستم های مدرن

2-3-4NKV/AD 10-15-20-32-45

بوستر پمپ های با سرعت ثابت

طراحی شده جهت استفاده در سیستم های صنعتی

1-2-3-4NKV 10-15-20


بوستر پمپ های آتش نشانی

بوستر پمپ های دارای پمپ های افقی

طراحی شده جهت استفاده در سیستم های اطفا حریق
قابل استفاده به همراه موتور های دیزلی و الکتریکی

1KDN COMPACT

بوستر پمپ های با سرعت ثابت


مناسب برای نصب داخل مخازن
قابل استفاده به همراه موتور های دیزلی و الکتریکی

1KVT

1 دیدگاه دربارهٔ «بوستر پمپ های داب»

دیدگاهتان را بنویسید

پیمایش به بالا