تلفن: 6-33117093-021

پمپ های سانتریفیوژ داب

NKM – NKP

پمپ هاي سانتريفيوژ يك تيكه با شفت ثابت

كاربرد

• سيستم هاي آبرساني
• جهت گردش آب داغ در سيستم هاي گرمايش مركزي
• جهت گردش آب سرد در سيستم هاي سرمايشي و ايرواشرها
• جهت انتقال آب در زمين هاي كشاورزي ، باغ ها و محيط هاي
صنعتي
• سيستم پمپاژ سيالات


NKM-G / NKP-G

كاربرد

پمپ هاي سانتريفيوژ يك تيكه مدل NKM – G , NKP-G داراي كوپلينگي با قابليت استفاده در بسياري از كاربردها براي بكارگيري در:
• سيستم هاي آبرساني
• جهت گردش آب داغ در سيستم هاي گرمايش مركزي
• جهت گردش آب سرد در سيستم هاي سرمايشي و ايرواشرها
• جهت انتقال آب در زمين هاي كشاورزي ، باغ ها و محيط هاي صنعتي
• سيستم هاي پمپاژ سيالات
طراحي و ساخته شده اند .


NKM-G / NKP-G

كاربرد

پمپ هاي سانتريفيوژ يك تيكه مدل KDN داراي كوپلينگي با قابليت استفاده در بسياري از كاربردها براي بكارگيري:

  • جهت گردش آب داغ در سيستم هاي گرمايش مركزي
  • جهت گردش آب سرد در ايرواشرها و سيستم هاي سرمايشي
  • جهت انتقال آب در زمين هاي كشاورزي ، باغ ها و محيط هاي صنعتي
  • سيستم پمپاژ سيالات طراحي و ساخته شده اند .

با استفاده از سيستم كوپلينگ ارتجاعي ميتوان پمپ را به الكتروموتورهاي دو و يا چهار قطبي بر روي صفحه اي مطابق با استاندارد 23661 UNI EN كوپله كرد .

KDN oversize

KDN

دیدگاهتان را بنویسید

پیمایش به بالا