تلفن: 6-33117093-021

دینامهای شناور

دینام های شناور “4

دینام های شناور “6

دینام های شناور “8 ، “10 ، “12دینام های شناور “4


4OL

 • الکتروموتور شناوری روغنی
 • بدنه تمام استیل
 • سیم پیچ قابل تعمیر
 • دارای بلبرینگ
 • سیل مکانیکی از جنس کربن

4GG

 • الکتروموتور شناوری تکفاز
 • بدنه تمام استیل
 • سیم پیچی کپسولی قابل تعویض
 • کفگردی

4TW

 • الکتروموتور شناوری تکفاز
 • بدنه تمام استیل
 • سیم پیچی کپسولی قابل تعویض
 • کفگردی
 • همراه با خازن داخل الکتروموتور


دینام های شناور “6

6GF

 • الکتروموتور شناوری استاندارد به همراه واسطه
 • کف گردی
 • سیم پیچی کپسولی قابل تعویض
 • سیل مکانیکی از جنس کربن سرامیک 

TR6

 • الکتروموتور شناوری استاندارد و تمام استیل 316
 • کف گردی
 • سیم پیچی قابل تعمیر
 • دارای بلبرینگ
 • سیل مکانیکی مدل استاندارد از جنس کربن سرامیک
 • سیل مکانیکی مدل استیل از جنس سیلیکون کارباید 

دینام های شناور “8 ، “10 ، “12

TR8

 • الکتروموتور شناوری استاندارد و تمام استیل 316
 • کف گردی
 • سیم پیچی کپسولی قابل تعمیر
 • سیل مکانیکی مدل استاندارد از جنس کربن سرامیک
 • سیل مکانیکی مدل استیل از جنس سیلیکون کارباید
 • دارای کابل محافظ حرارتی PT100 

TR10

 • الکتروموتور شناوری استاندارد و تمام استیل 316
 • کف گردی
 • سیم پیچی کپسولی قابل تعمیر
 • سیل مکانیکی مدل استاندارد از جنس کربن سرامیک
 • سیل مکانیکی مدل استیل از جنس سیلیکون کارباید
 • دارای کابل محافظ حرارتی PT100 

TR12

 • الکتروموتور شناوری استاندارد و تمام استیل 316
 • کف گردی
 • سیم پیچی کپسولی قابل تعمیر
 • سیل مکانیکی مدل استاندارد از جنس کربن سرامیک
 • سیل مکانیکی مدل استیل از جنس سیلیکون کارباید
 • دارای کابل محافظ حرارتی PT100 

⇐دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی دینامهای شناور TR⇒ 

دیدگاهتان را بنویسید

پیمایش به بالا