تلفن: 6-33117093-021

تابلو کنترل تمام اتوماتیک هوشمند

مناسب برای کنترل بوسترپمپ ها

(SPL 512 LCD(220V

(SPL 532 LCD(380V

 تابلو کنترل در ابعاد بزرگ ، تمام اتوماتیک و هوشمند ،دارای نمایشگرهای تصویری برای کنترل و نمایش کار کرد دو دستگاه پمپ ، قابلیت کارکرد به صورت دستی و اتوماتیک به وسیله فلوتر مکانیکی و کلید تحت فشار، قابـلیت کنترل از راه دور به وسیله کامپیوتر (PC) ویابه وسیله یک تابلو کنترل فرعی SC تا 1200 متر برای راه اندازی و کنترل پمپ های تکفاز (3kw – 4kw) و سه فاز (5.5kw – 15kw) ، کاربرد دربوستر پمپهای خطی و بوستر پمپهای شناور وپمپهای لجنکش

پیمایش به بالا