تلفن: 6-33117093-021

مخصوص پمپاژ آبهای کثیف و آلوده بدون مواد ساینده

پمپ های کفکش 2اینچ با پروانه نیمه باز چدنی و سیلهای سیلیکون کارباید ، برای انتقال آبهای آلوده حاوی مواد جامد ریز غیر ساینده و همچنین جابجائی آبهای زائد باران و سیلابها، انتقال پسماند گودالها،آبیاری مزارع، انتقال آب جویها و نهرها طراحی و ساخته شده است.

طراحی شده برای دستگاههای ایرواشر

پمپ کفکش S32-AX برای تخلیه آب در ساختمان ها و صنایع که نیازمند کار متوالی و دائمی همچون سیستم های تهویه مطبوع و ایرواشرها هستند با تکنولوژی بالایی طراحی و ساخته شده است.

مخصوص پمپاژ آبهای کثیف بدون مواد ساینده

پمپ های کفکش S-18-A با پروانه نیمه باز چدنی و سیلهای سیلیکون کارباید مناسب برای انتقال آبهای کثیف بدون مواد ساینده و همچنین جابجائی آبهای زائد باران و سیلابها، انتقال پس آب گودالها،آبیاری مزارع،انتقال آب جویها و نهرها

مخصوص پمپاژ آب صاف

با پروانه تمام بسته استنلس استیل و سیلهای سیلیکون کارباید مناسب برای تخلیه آب درساختمانها ، منابع آب و آبهای زائد،آبهای صنعتی،گلخانه ها، مزارع،باغات و تخلیه چاهکهائی که از آب باران پر شده باشد

مخصوص پمپاژ آب صاف

با پروانه تمام بسته آلومینیومی و سیلهای سیلیکون کارباید مناسب برای تخلیه آب درساختمانها ، منابع آب و آبهای زائد،آبهای صنعتی،گلخانه ها، مزارع،باغات و تخلیه چاهکهائی که از آب باران پر شده باشد
پیمایش به بالا