تلفن: 6-33117093-021

دستگاه های تصفیه آب چند مرحله ای 

ARO TRIPLEX PLUS

دستگاه پنج مرحله ای کلرگیر و رسوب گیر زیر سینکی

دارای شیر مخصوص آب و منبع تحت فشار-ممبران دار

دارای سه فیلتر کربنی و یک میکرون و پنج میکرون

به همراه پمپ مخصوص آب

ARO TRIPLEX

دستگاه پنج مرحله ای کلرگیر و رسوب گیر زیر سینکی

دارای سه فیلتر کربنی و یک میکرون و پنج میکرون

دارای شیر مخصوص آب و منبع تحت فشار ممبران دار50GPD

AQUA QUICK 03

دستگاه سه مرحله ای رسوب گیر و کلرگیر زیر سینکی 

دارای شیر مخصوص آب

دو عدد فیلتر کربنی 

یکعدد فیلترPP-FRN 1MICRON

ARO DIRECT OS

دستگاه تصفیه آب رسوب گیر و کلرگیر بالای سینکی

دارای پمپ مخصوص آب

دو فیلتر یک میکرون و ده میکرون 

 

1 دیدگاه دربارهٔ «دستگاه های تصفیه آب چند مرحله ای »

دیدگاهتان را بنویسید

پیمایش به بالا