تلفن: 6-33117093-021

تابلو کنترل تمام اتوماتیک هوشمند درابعاد بزرگ  

(SPL 511 LCD 220V & SPL 531 LCD(380V

تابلو کنترل در ابعاد بزرگ، تمام اتوماتیک و هوشمند ، دارای نمایشگرهای تصویری برای کنترل و نمایش شرایط کارکرد پمپ، قابلیت کارکرد به صورت دستی واتوماتیک به وسیله فلوتر مکانیکی و کلید تحت فشار، قابلیت کنترل از راه دور به وسیله کامپیوتر (PC) ویابه وسیله یک تابلو کنترل فرعی SC تا 1200 متر.برای راه اندازی و کنترل پمپ های تکفاز (3kw – 4kw) و سه فاز (5.5kw – 15kw) به همراه خازن های راه انداز (50µf – 120µf) ، برای راه اندازی انواع واقسام پمپهای آب از جمله کف کش و لجن کش و شناور تکفاز و سه فازپیمایش به بالا