ضمانتنامه محصولات اسپیکو

  •  خريدار محترم با تشكر از شما برای خريد محصولات  شرکت اسپیکو. به منظور بهره مندی از شرایط گارانتی محصولات ، ضروري است در هنگام خرید و نصب، نسبت به تکمیل فرم گارانتی اقدام فرمائید.
 

  •   در فرم ضمانتنامه زیر ، پر کردن قسمت هایی که با ستاره مشخص شده اند الزامی میباشد
  • لطفا در انتخاب ضمانتنامه مناسب پمپ خریداری شده، دقت فرمایید

1000 characters left
Add files