پمپ های کفکش اسپیکو

پمپ های کفکش دو اینچ اسپیکو

مخصوص پمپاژ آب صاف

با پروانه تمام بسته استنلس استیل و سیلهای سیلیکون کارباید مناسب برای تخلیه آب درساختمانها ، منابع آب و آبهای زائد،آبهای صنعتی،گلخانه ها، مزارع،باغات و تخلیه چاهکهائی که از آب باران پر شده باشد

پمپ های کفکش سه اینچ اسپیکو

مخصوص پمپاژ آب صاف

با پروانه تمام بسته آلومینیومی و سیلهای سیلیکون کارباید مناسب برای تخلیه آب درساختمانها ، منابع آب و آبهای زائد،آبهای صنعتی،گلخانه ها، مزارع،باغات و تخلیه چاهکهائی که از آب باران پر شده باشد

پمپ کفکش S-18-A اسپیکو

مخصوص پمپاژ آبهای کثیف بدون مواد ساینده

پمپ های کفکش  S-18-A با پروانه نیمه باز چدنی و سیلهای سیلیکون کارباید مناسب برای انتقال آبهای کثیف بدون مواد ساینده و همچنین جابجائی آبهای زائد باران و سیلابها، انتقال پس آب گودالها،آبیاری مزارع،انتقال آب جویها و نهرها 

پمپ دائم کار S-32-AX اسپیکو

طراحی شده برای دستگاههای ایرواشر

پمپ کفکش S32-AX برای تخلیه آب در ساختمان ها و صنایع که نیازمند کار متوالی و دائمی همچون سیستم های تهویه مطبوع و ایرواشرها هستند با تکنولوژی بالایی طراحی و ساخته شده است.

پمپ کفکش SI-23 اسپیکو

مخصوص پمپاژ آبهای کثیف و آلوده  بدون مواد ساینده

پمپ های کفکش 2اینچ با پروانه نیمه باز چدنی و سیلهای سیلیکون کارباید ، برای انتقال آبهای آلوده حاوی مواد جامد ریز غیر ساینده و همچنین جابجائی آبهای زائد باران و سیلابها، انتقال پسماند گودالها،آبیاری مزارع، انتقال آب جویها و نهرها طراحی و ساخته شده است.