پمپ های شناوراسپیکو

پمپ های شناور دو اینچ  اسپیکو

مخصوص پمپاژ آب صاف

پمپ های شناور دو اینچ اسپیکو با پروانه از جنس استنلس استیل و سیلهای سیلیکون کارباید برای انتقال آب از چاههای کم عمق و برای مصارف کشاورزی، صنعتی و خانگی و همچنین برای اجرای آب نماها طراحی و ساخته شده است.

پمپ های شناور سه اینچ اسپیکو

مخصوص پمپاژ آب صاف

پمپ های شناور سه اینچ اسپیکو با پروانه از جنس استنلس استیل و سیلهای سیلیکون کارباید برای انتقال آب از چاههای کم عمق و برای مصارف کشاورزی، صنعتی و خانگی و همچنین برای اجرای آب نماها طراحی و ساخته شده است.