پمپ لجنکش  دو اینچ P-12 اسپیکو

مخصوص پمپاژ لجنهای غلیظ حاوی مواد ساینده