پمپ لجنکش I-15/25-GD با تیغه های برنده

مخصوص انتقال سیالات حاوی مواد ریشه ای و الیافی معلق بدون مواد ساینده