تابلو کنترل تمام اتوماتیک هوشمند در ابعاد کوچک ومتوسط  

(SPS&M 511 LCD(220V

(SPS&M 531 LCD(380V

تابلو کوچک تمام اتوماتیک و هوشمند ، دارای LCD رنگی. تکفاز و سه فاز قابلیت نصب فرمانهای فلوتر مکانیکی و کلید تحت فشار برای کنترل پمپ های تکفاز ( 0.37kw - 2.2kw )و سه فاز ( 0.75kw - 7.5kw ) به همراه خازن راه انداز (25µf – 70µf). ،نصب راحت و تنظیم ساده ، کاربردی فوق العاده برای راه اندازی انواع پمپهای تکفاز و سه فاز