دینامهای شناور

دینام های شناور "4

4TW

4GG

4OL

 • الکتروموتور شناوری تکفاز
 • بدنه تمام استیل
 • سیم پیچی کپسولی قابل تعویض
 • کفگردی
 • همراه با خازن داخل الکتروموتور

 • الکتروموتور شناوری تکفاز
 • بدنه تمام استیل
 • سیم پیچی کپسولی قابل تعویض
 • کفگردی

 • الکتروموتور شناوری روغنی
 • بدنه تمام استیل
 • سیم پیچی قابل تعمیر
 • دارای بلبرینگ
 • سیل مکانیکی از جنس کربن 

دینام های شناور "6

TR6

6GF

 • الکتروموتور شناوری استاندارد و تمام استیل 316
 • کف گردی
 • سیم پیچی قابل تعمیر
 • دارای بلبرینگ
 • سیل مکانیکی مدل استاندارد از جنس کربن سرامیک
 • سیل مکانیکی مدل استیل از جنس سیلیکون کارباید 

 • الکتروموتور شناوری استاندارد به همراه واسطه
 • کف گردی
 • سیم پیچی کپسولی قابل تعویض
 • سیل مکانیکی از جنس کربن سرامیک 

دینام های شناور "8 ، "10 ، "12

TR12

TR10

TR8

 • الکتروموتور شناوری استاندارد و تمام استیل 316
 • کف گردی
 • سیم پیچی کپسولی قابل تعمیر
 • سیل مکانیکی مدل استاندارد از جنس کربن سرامیک
 • سیل مکانیکی مدل استیل از جنس سیلیکون کارباید
 • دارای کابل محافظ حرارتی PT100 

 • الکتروموتور شناوری استاندارد و تمام استیل 316
 • کف گردی
 • سیم پیچی کپسولی قابل تعمیر
 • سیل مکانیکی مدل استاندارد از جنس کربن سرامیک
 • سیل مکانیکی مدل استیل از جنس سیلیکون کارباید
 • دارای کابل محافظ حرارتی PT100 

 • الکتروموتور شناوری استاندارد و تمام استیل 316
 • کف گردی
 • سیم پیچی کپسولی قابل تعمیر
 • سیل مکانیکی مدل استاندارد از جنس کربن سرامیک
 • سیل مکانیکی مدل استیل از جنس سیلیکون کارباید
 • دارای کابل محافظ حرارتی PT100