دستگاه های تصفیه آب تک مرحله ای 

SALVALAVATRICE

رسوب گیر پلی فسفات مخصوص ماشین های شستشو

AQUA PITCHER

پارچ کلرگیر و ذره گیر به همراه کارتریج پارچ

 

 

 

 

 

AQUA SELECT

ست کامل فیلتر تصفیه شیر آب

AQUA TOP

تصفیه آب تک مرحله ای