ادوات استخری

 شیر شش راهی

دارای دو مدل دو اینچ از بغل و یک و نیم اینچ از بالا

 

فیلتر شنی به همراه شیر شش راهی

دارای مدلهای مختلف با ظرفیتهای از حجم 6m3/h تا 22m3/h

AQUA-Componenti-Accessori-Piscine-ITA-ING-QR-Filtrazione