دوزینگ پمپ های پریستالتیک 

TEC

پمپ های دوزینگ  HC 997 آنالوگ

دبی ثابت و دارای سوپاپ سلونوئیدی مخصوص

مناسب برای دستگاه شستشو ، مواد شیمیائی و استخرها

قابلیت تنظیم سرعت دستگاه 10- 100% 

دارای سویچ اصلی ON/OFF

SIMPOOL

پمپ های دوزینگ اتوماتیک تمام دیجیتال  SIMPOOL 

 امکان کنترل و تزریق مواد ضد عفونی و کلر و مواد شیمیائی

قابلیت تنظیم و کنترل PH

دارای ورودی سنسور دما و آلارم اخباری

منبع تغذیه 220 – 230 V 50/60 Hz

TECHNOPOOL

کنترل اتوماتیک نمام دیجیتال

دارای تایمر روزانه و ساعتی

سنسور کنترل حرارت و قابلیت کنترل  اکسیژن فعال

قالبیت کنترل مواد ضد عفونی

منبع تغذیه 220 – 230 V 50/60 Hz

HC300-PER

پمپ های دوزینگ اتوماتیک تمام دیجیتال HC300-PERT 

قابلیت تنظیم مقدار دبی به صورت ثابت از 0-100%

دارای تایمر 24 ساعته و 7 روز هفته

منبع تغذیه : 230V و 12V

کلاس محافظتی IP 65