مخزن های تحت فشار ایـتالیایـی

حجم منبع حداکثر فشار کاری. سایز اتصالات ابعاد
lt bar inch mm
8 8 1’ 200x348
12 8 1’ 270x308
24 8 1’ 351x358
40 10 1’ 320x595

حجم منبع حداکثر فشار کاری سایز اتصالات ابعاد
lt bar inch mm
60 10 1’ 379x825
80 10 1’ 450x789
100 10,16 1’ 450x910
200 10,16 1’1/2 554x1250
300 10,16 1’1/2 624x1370
500 10,16 1’1/2 775x1460

حجم منبع حداکثر فشار کاری سایز اتصالات ابعاد
it bar inch mm
40 10 1’ 352x595

ست کنترل

ELECTROVAREM

دستگاه ست کنترل الکترووارم راه حلی پیشرفته جهت تضمین ایمنی سیستم های هیدرولیکی و حداکثر صرفه جویی در مصرف انرژی و افزایش ضریب اطمینان پمپ های مورد استفاده در سیستم آبرسانی می باشد 

خصوصیات دستگاه ست کنترل الکترو وارم

• قابلیت تنظیم فشار مورد نیاز
• قابلیت ذخیره سازی آب به میزان 3 لیتر
• مجهز به سیستم حفاظتی در برابر خشک کار کردن پمپ
• تنظیم فشار ثابت در طول مدت مصرف
• دارای سیستم محافظتی در برابر روشن و خاموش شدن مکرر پمپ

• دارای سیستم محافظتی در برابر ضربات کله قوچی
• دارای سیستم محافظتی در برابر شوک الکتریکی و رعد و برق

 ست کنترل الکترووارم به همراه منبع سه لیتری در دو مدل

 

12A(1.5KW)

16A(2.2KW)