مدیریت شرکت صنایع پمپ سعدی (اسپیکو) در راه تداوم ارائه خدمت و جلب اعتماد مشتري در بازارهاي داخلي و بين المللي، تعهد خود را نسبت به استقرار، اجرا و نگهداري سيستم

مديريت كيفيت براساس استاندارد ISO 9001:2008 با اهداف:

- تمرکز بر نیاز ها و خواسته های مشتریان و افزایش رضایت مندی مشتریان

- ارتقاء سطح کیفیت محصولات و خدمات

- برآورده کردن الزامات مربوط به قوانین و مقررات

- ارتقاء سطح دانش و تکنولوژی صنعت سیالات در بین کارکنان و فروشندگان وابسته

 - توجه خاص به بالا بردن سطح شرايط كاري و رفاه پرسنل خود ، بمنظور ايجاد حس خودشكوفايي و رضايت شغلي ، اعلام مي دارد .

 و در اين راستا اعتقاد دارد كه :

كيفيت اولويت ماست

لذا سازمان با کنترل بهبود مستمر در اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت و با بهره مندی از مديران و كاركنان با تجربه و آموزش ديده که جز با ارزشترين سرمايه های سازمان مي باشند

قدمی راسخ در مسیر اهداف برنامه ریزی شده بر می دارد .

این خط مشی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ارتقای سطح دانش شرکت ، در مواقع لزوم مورد بازنگری قرار خواهد گرفت .